Univerzální řídící jednotka MetroCount (RSU)


Sčítací řídící jednotky RoadPod® VT a RidePod® BT pracují na základě tlakových senzorů dočasně instalovaných na silnici nebo na cyklostezce. Systém zaznamenává data o jednotlivě projetých vozidlech / motocyklistech / cyklistech na pozemní komunikaci (jednoproudá / víceproudá komunikace / cyklostezka). Data obsahují informace o počtu vozidlech, rychlosti vozidel, klasifikaci jednotlivých vozidel a směru jízdy.

Využití:

 • Vhodné ke zjištění celkového počtu vozidel, intenzity dopravy, hustoty vozidel či dopravních špiček
 • Vhodné ke zjištění skutečné rychlosti vozidel a počtu vozidel, které překračují maximální povolenou rychlost v obci / mimo obec
 • Vhodné ke zjištění informace týkající se kategorii projížděných vozidel (osobní vozidla / nákladní vozidla)
 • Vhodné ke zjištění celkového počtu vozidel v jednotlivém směru jízdy
 • Vhodné ke zjištění dojezdových časů
 • Vhodné pro dopravní monitoring

Klasifikace vozidel:

Základní klasifikace 8+1

 • motocykly
 • osobní automobily
 • osobní automobily s přívěsem
 • dodávky
 • autobusy
 • nákladní automobily
 • nákladní automobily s návěsem
 • nákladní automobily s návěsem a přívěsem

Vozidla je možné klasifikovat rovněž dle EUR 13, dále systém rozlišuje cyklisty.

Technologie je k dispozici ve více než 115 zemích světa a je zcela běžně využívána obcemi ke zjištění přesných informací o dopravě na jednotlivých komunikací.