Nabídka služeb


Jednorázové dopravní průzkumy

Pro naše klienty provádíme dopravní průzkumy na obecních, krajských či soukromých komunikacích, které obsahují:

 • Analýza intenzity dopravy – sčítání vozidel
 • Měření a analýza rychlosti vozidel
 • Směrový dopravní průzkum
 • Průzkum kategorií vozidel (cyklisté, motocyklisté, os. automobily, nákladní vozidla, vozidla s přívěsem)
 • Průzkum intenzit cyklistické dopravy

Přesné informace týkající se intenzity dopravy, zjištění ranní či odpolední špičky, rychlosti projíždějících vozidel či skladba projetých vozidel jsou základní informace, které obce využívají k:

 • Snížení a eliminaci nehodovosti a zvýšení bezpečnosti na dané komunikaci
 • Navrhování nové komunikační sítě ve městech
 • Podnět ke změně dopravního značení v obci
 • Snižování zátěže životního prostředí
 • Zvýšení životnosti vozovek
 • Snižování hlučnosti

Obce tak mohou získat přesné informace o počtu projetých vozidlech:

 • dle časového rozlišení (hodiny / dny / víkendy / pracovní dny, atd.)
 • dle skutečné rychlosti vozidel (% rozlišení vozidel překračující maximální povolenou rychlost, určení času kdy dochází k překračování / dodržování maximální povolené rychlosti, určení tříd vozidel, které překračují / dodržují maximální povolenou rychlost)
 • určení tříd vozidel, které projíždí na měřené komunikaci (kola, motorky, osobní vozidla, nákladní automobily, vozidla s přívěsem)
 • určení směru projížděných vozidel

Dlouhodobé měření dopravy a rychlosti vozidel ve Vaší obci

Ve Vašich městech a obcích provádíme dlouhodobé měření dopravy. Tyto slouží k určení rychlosti vozidel, ale i ročních průměrných denních intenzit i příslušné hodinové intenzity dopravy. Dlouhodobé měření dopravy se také využívá k zjištění dopravních průzkumů motorové, cyklistické či pěší dopravy.


Prodej sčítacích jednotek:

Společnost DOPRAN CZ s. r. o. je předním distributorem výrobce sčítacích jednotek pro ČR a Slovensko. Obcím a městům tak nabízíme prodej či pronájem měřících systémů zn. RoadPod®VT a RidePod®BT vč.:

 • instalace systému
 • zkušebního provozu
 • zaškolení obsluhy
 • kalibrace sčítání
 • údržby
 • vyhodnocování získaných dat
 • instalace a zaškolení k potřebnému SW

Pro cenu či více informací využijte náš poptávkový formulář.


Dlouhodobý pronájem sčítacích jednotek:

Máte zájem ve Vašem městě měřit rychlost a intenzitu vozidel na několika komunikacích? Pronajměte si od nás měřící zařízení a my pro Vás budeme data vyhodnocovat.