Reference


Obec Vojkovice

V říjnu 2019 bylo pro obec prováděno měření intenzity vozidel s cílem získat přesné informace o počtu nákladních vozidel, které obcí projíždí. Přesné měření a zpracované podklady obci následně pomohou při jednání s příslušnými úřady.

Obec Rajhradice

Sčítání dopravy v obci Rajhradice v září 2019 probíhalo za účelem zjištění skutečného stavu a počtu nákladní dopravy projíždějící obcí.

Obec Moutnice

V červnu 2019 pro obec Moutnice proběhlo na příjezdové komunikaci z Brna sčítání dopravy s důrazem na:

  • měření rychlosti vozidel v obci
  • měření počtu projetých vozidel (s rozlišením osobních vozidel a nákladních aut)

Při šetření bylo zjištěno, že více než 60% projetých vozidel na měřené komunikaci v obci překračuje maximální povolenou rychlost. V průběhu jednoho týdne na komunikaci projelo desítky řidičů až 100km/h.

Vedení obce tak v průběhu jednoho měsíce od zadání zakázky získalo přesné informace o projetých vozidel a chování řidičů, resp. nedodržování maximální povolené rychlosti na příjezdové komunikaci v obci. Výsledky měření vedení obce nyní využije k přijetí opatření ke snížení rychlosti vozidel v obci a snížení rizika výskytu dopravních nehod.

Obec Vranovice nad Svratkou

        

Cílem provedení analýzy bylo zjištění skutečného počtu vozidel, které na měřené komunikaci v průběhu dne projede a analýza dodržování maximální povolení rychlosti vozidel. Měřená data byla agregována v průběhu dne (dle jednotlivých hodin) a průzkum také zkoumal spojitost mezi projetou rychlostí a dobou projetí, dále třídou vozidel.

Analýza rychlosti vozidel

Na měřené komunikaci projelo v daném období 2 204 vozidel. Ze získaných dat je zřejmé, že průměrná rychlost všech měřených vozidel je vyšší než maximálně povolená (50 km/h) a činí 51,2 km/h. Maximální naměřená rychlost činila 97,5km/h, nejnižší rychlost 10km/h, průměrná rychlost 85% projetých vozidel činila 62,64km/h a průměrná rychlost 95% projetých vozidel činí 70,56km/h. Z proběhlého měření tak vyplývá, že většina vozidel (52%) na dané komunikaci nedodržuje maximální povolenou rychlost. Čtyři vozidla jela rychlostí blížící se 100km/h.)

 

tabulka rych vozidel
tabulka rychlostních košů

Na níže uvedeném grafu je zobrazena maximální a minimální naměřená rychlost v časové ose v měřeném období, dále oscilace naměřené rychlosti při uvedení maximální povolené rychlosti.

graf měřené rychlosti
graf rychlosti vozidel

Z níže uvedeného grafu rychlostních košů je zřejmé, jaké procento vozidel jelo v jakém rozmezí rychlosti. Největší procento řidičů jelo rychlostí mezi 40 – 50km/h (32,5% – 715 vozidel), dále 30,3% vozidel překročuje rychlost do 10km/h (rychlostí 50 až 60km/h jelo 668 vozidel). Poměrně vysoké procento řidičů překračuje maximálně povolenou rychlost také o 10 až 20km/h (celkem 367 vozidel; 16,7%). Z daného grafu je tak zřejmé, že více než 50% vozidel překročilo maximální povolenou rychlost, přičemž více než 20% vozidel ji překročí o 10km/h a více.

graf rychlostních košů DOPAN
graf rychlostních košů

Z níže uvedené tabulky je patrné, že více než polovina projetých vozidel (52,31%) překročilo maximální povolenou rychlost, přičemž průměrné překročení rychlosti je 59,81km/h. Průměrná rychlost všech vozidel je 51,2 km/h. Nejvyšší překročená rychlost vozidel je v noci (mezi půlnocí a 3hod. ranní), dále v dopoledních hodinách mezi 10. a 11. hod.. Vozidla překračují maximální povolenou rychlost po celý den. Nejvyšší procento vozidel je v noci mezi půlnocí a 2 hod. ranní, dále přes den mezi 10hod. dopolední a polednem. Nejmenší procento vozidel, které v danou hodinu překročilo maximální povolenou rychlost je mezi 3. a 4. hod. ranní, dále 23. hod. a půlnocí (jen 25% projetých vozidel překročilo maximální povolenou rychlost).

tabulka rychlostních košů dle hodin
tabulka rychlostních košů dle hodin