DOPRAN CZ – Profil firmy


DOPRAN CZ s.r.o. je česká společnost, která se zabývá bezpečností dopravy a zejména zpracovává průzkumy a analýzy pozemní komunikace. Sčítání intenzity dopravy a následné analýzy jsou klíčové při plánování infrastruktury v obcích i na krajských silnicích. Společnost DOPRAN CZ s.r.o. úzce spolupracuje s australským výrobcem sčítačů RoadPod® VT pro automobily a RidePod® BT pro cyklisty. Naše společnost pro klienty provádí sčítání vozidel / cyklistů po celé České republice na obecních i krajských silnicích (či cyklostezkách) a je předním distributorem australského výrobce sčítačů od spol. MetroCount pro Českou republiku a Slovensko.

Naše společnost řeší standardní i speciální průzkumy či studie dle požadavků zadavatele. Od návrhu metodiky, přes sběr dat až po komplexní vyhodnocení výsledků či doporučení bezpečnostních opatření.

Sčítání vozidel probíhá v ucelených časových blocích (nejčastěji 1 týdne) a provádí se za pomocí technologie zvané RoadPod® VT. Zaznamenána jsou data o vozidlech, které na měřené komunikaci projedou. Následně probíhá vyhodnocení dat a provedení průzkumu, který obsahuje informace o rychlosti vozidel, určení ranní a odpolední špičky, součtu celkového počtu vozidel. Senzor také rozlišuje kategorie vozidel (cyklista, motocykl, osobní vozidlo, nákladní vozidlo, osobní vozidlo s přívěsem či nákladní vozidlo s přívěsem). Ze získaných dat je také možné vyhodnotit dopravu v jednotlivých směrech pozemní komunikace či na více proudové komunikaci.

      analýza cyklistů