Shoda s technickými podmínkami

Intenzita dopravy měřená řídící jednotkou RSU MetroCount je v souladu s technickými podmínkami (TP 189) vydanými Ministerstvem dopravy ČR.

Metodika

Podrobné výstupy z měření poskytují informace o skutečných intenzitách automobilové dopravy na pozemních komunikacích v České republice.  Výsledná klasifikace vozidel odpovídá základní kategorii vozidel 8+1, dále je možné adaptovat klasifikaci vozidel dle EUR 13 či jiné národní normy. Základní klasifikace vozidel 8+1 i dle EUR 13 jsou běžně využívány v ČR ŘSD, Správou a údržbou silnic i jednotlivými kraji či dalšími českými úřady.

Základní klasifikace vozidel 8+1

  • Motocykly
  • Osobní automobily
  • Osobní automobily s přívěsem
  • Dodávky
  • Autobusy
  • Nákladní automobily
  • Nákladní automobily s návěsem
  • Nákladní automobily s návěsem a přívěsem
  • Ostatní

Základní klasifikace vozidel EUR 13