váš specialista pro sčítání dopravy


dopravní analýzy pro vaší obec

DOPRAN CZ, s.r.o. je česká společnost, která se zabývá bezpečností dopravy a zejména zpracovává průzkumy a analýzy pozemní komunikace. Sčítání intenzity dopravy a následné analýzy jsou klíčové při plánování infrastruktury v obcích i na krajských silnicích. Společnost DOPRAN CZ s.r.o. úzce spolupracuje s australským výrobcem sčítačů RoadPod® VT pro automobily a RidePod® BT pro cyklisty. Naše společnost pro klienty provádí sčítání vozidel / cyklistů po celé České republice na obecních i krajských silnicích (či cyklostezkách) a je předním distributorem australského výrobce sčítačů od spol. MetroCount pro Českou republiku a Slovensko.Naše společnost řeší standardní i speciální průzkumy či studie dle požadavků zadavatele. Od návrhu metodiky, přes sběr dat až po komplexní vyhodnocení výsledků či doporučení bezpečnostních opatření. Pro více informací jsme k dispozici zde!

Jednorázové dopravní průzkumy
Pro naše klienty provádíme dopravní průzkumy na obecních, krajských či soukromých komunikacích, které zahrnují:
Analýza intenzity dopravy – sčítání vozidel
Měření a analýza rychlosti vozidel
Směrový dopravní průzkum
Průzkum kategorií vozidel (cyklisté, motocyklisté, os. automobily, nákladní vozidla, vozidla s přívěsem)
Průzkum intenzit cyklistické dopravy
Přesné informace týkající se intenzity dopravy, zjištění ranní či odpolední špičky, rychlosti projíždějících vozidel či skladba projetých vozidel jsou základní informace, které obce využívají k:Zvýšení bezpečnosti na dané komunikaci
Navrhování nové komunikační sítě ve městech
Podnět ke změně dopravního značení v obci
Snižování zátěže životního prostředí
Zvýšení životnosti vozovek
Snižování hlučnosti

Obce tak mohou získat přesné informace o počtu projetých vozidlech:
dle časového rozlišení (hodiny / dny / víkendy / pracovní dny, atd.)
dle skutečné rychlosti vozidel (% rozlišení vozidel překračující maximální povolenou rychlost, určení času kdy dochází k překračování / dodržování maximální povolené rychlosti, určení tříd vozidel, které překračují / dodržují maximální povolenou rychlost)
určení tříd vozidel, které projíždí na měřené komunikaci (kola, motorky, osobní vozidla, nákladní automobily, vozidla s přívěsem)
určení směru projížděných vozidel
Dlouhodobé měření dopravy a rychlosti vozidel ve Vaší obci
Ve Vašich městech a obcích provádíme dlouhodobé měření dopravy. Tyto slouží k určení rychlosti vozidel, ale i ročních průměrných denních intenzit i příslušné hodinové intenzity dopravy. Dlouhodobé měření dopravy se také využívá k zjištění dopravních průzkumů motorové, cyklistické či pěší dopravy.
Prodej sčítacích jednotek
Společnost DOPRAN CZ s. r. o. je výhradním distributorem výrobce sčítacích jednotek pro ČR a Slovensko. Obcím a městům tak nabízíme prodej či pronájem měřících systémů zn. RoadPod®VT a RidePod®BT vč.:
instalace systému
zkušební provoz
zaškolení obsluhy
kalibrace sčítání
údržba
vyhodnocování získaných dat
instalace a zaškolení k potřebnému SW

Pro cenu či více informací využijte náš poptávkový formulář.
Dlouhodobý pronájem sčítacích jednotek
Máte zájem ve Vašem městě měřit rychlost a intenzitu vozidel na několika komunikacích? Pronajměte si od nás měřící zařízení a my pro Vás budeme data vyhodnocovat.
Analýza intenzity dopravy – sčítání vozidel
Měření a analýza rychlosti vozidel
Směrový dopravní průzkum
Průzkum kategorií vozidel (cyklisté, motocyklisté, os. automobily, nákladní vozidla, vozidla s přívěsem)
Průzkum intenzit cyklistické dopravy

Univerzální řídící jednotka MetroCount (RSU)
Sčítací řídící jednotky RoadPod® VT a RidePod® BT pracují na základě tlakových senzorů dočasně instalovaných na silnici nebo na cyklostezce. Systém zaznamenává data o jednotlivě projetých vozidlech / motocyklistech / cyklistech na pozemní komunikaci (jednoproudá / víceproudá komunikace / cyklostezka). Data obsahují informace o počtu vozidlech, rychlosti vozidel, klasifikaci jednotlivých vozidel a směru jízdy.
Využití:
Vhodné ke zjištění celkového počtu vozidel, intenzity dopravy, hustoty vozidel či dopravních špiček
Vhodné ke zjištění skutečné rychlosti vozidel a počtu vozidel, které překračují maximální povolenou rychlost v obci / mimo obec
Vhodné ke zjištění informace týkající se kategorii projížděných vozidel (osobní vozidla / nákladní vozidla)
Vhodné ke zjištění celkového počtu vozidel v jednotlivém směru jízdy
Vhodné ke zjištění dojezdových časů
Vhodné pro dopravní monitoring
Klasifikace vozidel:
Základní klasifikace 8+1
EUR 13+
FHWA
VRX+
Technologie je k dispozici ve více než 115 zemích světa a je zcela běžně využívána obcemi ke zjištění přesných informací o dopravě na jednotlivých komunikací.

VyškovPro schválení investičního záměru výstavby Domu pro seniory, je třeba znát aktuální intenzitu a strukturu dopravy v dané oblasti, dále provést vyhodnocení předpokládaného nárůstu dopravy po výstavbě DPS, ale i napojení na veřejnou dopravu.Kostelec nad Orlicí & Albrechtice nad OrlicíPro správce komunikací proběhlo v r. 2023 čtrnáctidenní sčítání dopravy za účelem získání dat o intenzitě dopravy v době uzavírky (první 7denní úsek) a následném ukončení uzavírky (druhý 7denní úsek) přilehlé komunikace. Získaná data zadavateli umožňují plánovat další objízdné trasy v daném regionu.Chomutov
Pro projekční kancelář naše společnost provedla celodenní sčítání dopravy na kruhovém objezdu v Chomutově. Cílem křižovatkového průzkumu bylo získat aktuální a komplexní data o intenzitě dopravy na kruhovém objezdu při výjezdu a nájezdu z rychlostní komunikace, příjezdové komunikace do/z města Chomutova a dalších dvou vozovek napojených na kruhový objezd. Zadavatel má tak pro svůj investiční záměr přesnou informaci o intenzitě, ale i skladbě dopravy.
Brno Maloměřice
V r. 2022 proběhlo sčítání dopravy na pozemní komunikaci v brněnské části Brno-Obřany, ul. Selská a ul. Zlatníky.
Obec Vojkovice
V říjnu 2019 bylo pro obec prováděno měření intenzity vozidel s cílem získat přesné informace o počtu nákladních vozidel, které obcí projíždí. Přesné měření a zpracované podklady obci následně pomohou při jednání s příslušnými úřady.
Obec Rajhradice
Sčítání dopravy v obci Rajhradice v září 2019 probíhalo za účelem zjištění skutečného stavu a počtu nákladní dopravy projíždějící obcí.
Obec Moutnice
V červnu 2019 pro obec Moutnice proběhlo na příjezdové komunikaci z Brna sčítání dopravy s důrazem na:
měření rychlosti vozidel v obci
měření počtu projetých vozidel (s rozlišením osobních vozidel a nákladních aut)
Při šetření bylo zjištěno, že více než 60% projetých vozidel na měřené komunikaci v obci překračuje maximální povolenou rychlost. V průběhu jednoho týdne na komunikaci projelo desítky řidičů až 100km/h.
Vedení obce tak v průběhu jednoho měsíce od zadání zakázky získalo přesné informace o projetých vozidel a chování řidičů, resp. nedodržování maximální povolené rychlosti na příjezdové komunikaci v obci. Výsledky měření vedení obce nyní využije k přijetí opatření ke snížení rychlosti vozidel v obci a snížení rizika výskytu dopravních nehod.Obec Vranovice nad Svratkou
Cílem provedení analýzy bylo zjištění skutečného počtu vozidel, které na měřené komunikaci v průběhu dne projede a analýza dodržování maximální povolení rychlosti vozidel. Měřená data byla agregována v průběhu dne (dle jednotlivých hodin) a průzkum také zkoumal spojitost mezi projetou rychlostí a dobou projetí, dále třídou vozidel.

Radary už nestačí? Řidiče ohlídá nový systém. Břeclavský deník Rovnost dne 24.8.2017 informoval o našem monitorovacím zařízení, které bylo umístěno na obecních vozovkách ve Vranovicích na Břeclavsku.Řidiči jezdí stále rychleji. Břeclavský deník Rovnost dne 26. 8. 2019 informoval o obcích, které díky sčítacímu zařízení firmy DOPRAN CZ mají přesné informace o dopravě a rychlosti řidičů v obcích.

KONTAKT

IČ: 07836970
Firma je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 110326
ID datové schránky: ezxucdm
Bankovní spojení: 1201194002/5500

Sídlo společnosti: Nové Sady 988/2 | 602 00 Brno
GPS: 49.1889306N, 16.6069417E
+420 603 584 803
info@scitanidopravy.cz