váš specialista pro sčítání dopravy


dopravní analýzy pro vaší obec

DOPRAN CZ, s.r.o. je česká společnost, která se zabývá bezpečností dopravy a zejména zpracovává průzkumy a analýzy pozemní komunikace. Sčítání intenzity dopravy a následné analýzy jsou klíčové při plánování infrastruktury v obcích i na krajských silnicích. Společnost DOPRAN CZ s.r.o. úzce spolupracuje s australským výrobcem sčítačů RoadPod® VT pro automobily a RidePod® BT pro cyklisty. Naše společnost pro klienty provádí sčítání vozidel / cyklistů po celé České republice na obecních i krajských silnicích (či cyklostezkách) a je předním distributorem australského výrobce sčítačů od spol. MetroCount pro Českou republiku a Slovensko.Naše společnost řeší standardní i speciální průzkumy či studie dle požadavků zadavatele. Od návrhu metodiky, přes sběr dat až po komplexní vyhodnocení výsledků či doporučení bezpečnostních opatření. Pro více informací jsme k dispozici zde!

Jednorázové dopravní průzkumy
Pro naše klienty provádíme dopravní průzkumy na obecních, krajských či soukromých komunikacích, které zahrnují:
Analýza intenzity dopravy – sčítání vozidel
Měření a analýza rychlosti vozidel
Směrový dopravní průzkum
Průzkum kategorií vozidel (cyklisté, motocyklisté, os. automobily, nákladní vozidla, vozidla s přívěsem)
Průzkum intenzit cyklistické dopravy
Přesné informace týkající se intenzity dopravy, zjištění ranní či odpolední špičky, rychlosti projíždějících vozidel či skladba projetých vozidel jsou základní informace, které obce využívají k:Zvýšení bezpečnosti na dané komunikaci
Navrhování nové komunikační sítě ve městech
Podnět ke změně dopravního značení v obci
Snižování zátěže životního prostředí
Zvýšení životnosti vozovek
Snižování hlučnosti

Obce tak mohou získat přesné informace o počtu projetých vozidlech:
dle časového rozlišení (hodiny / dny / víkendy / pracovní dny, atd.)
dle skutečné rychlosti vozidel (% rozlišení vozidel překračující maximální povolenou rychlost, určení času kdy dochází k překračování / dodržování maximální povolené rychlosti, určení tříd vozidel, které překračují / dodržují maximální povolenou rychlost)
určení tříd vozidel, které projíždí na měřené komunikaci (kola, motorky, osobní vozidla, nákladní automobily, vozidla s přívěsem)
určení směru projížděných vozidel
Dlouhodobé měření dopravy a rychlosti vozidel ve Vaší obci
Ve Vašich městech a obcích provádíme dlouhodobé měření dopravy. Tyto slouží k určení rychlosti vozidel, ale i ročních průměrných denních intenzit i příslušné hodinové intenzity dopravy. Dlouhodobé měření dopravy se také využívá k zjištění dopravních průzkumů motorové, cyklistické či pěší dopravy.
Prodej sčítacích jednotek
Společnost DOPRAN CZ s. r. o. je výhradním distributorem výrobce sčítacích jednotek pro ČR a Slovensko. Obcím a městům tak nabízíme prodej či pronájem měřících systémů zn. RoadPod®VT a RidePod®BT vč.:
instalace systému
zkušební provoz
zaškolení obsluhy
kalibrace sčítání
údržba
vyhodnocování získaných dat
instalace a zaškolení k potřebnému SW

Pro cenu či více informací využijte náš poptávkový formulář.
Dlouhodobý pronájem sčítacích jednotek
Máte zájem ve Vašem městě měřit rychlost a intenzitu vozidel na několika komunikacích? Pronajměte si od nás měřící zařízení a my pro Vás budeme data vyhodnocovat.
Analýza intenzity dopravy – sčítání vozidel
Měření a analýza rychlosti vozidel
Směrový dopravní průzkum
Průzkum kategorií vozidel (cyklisté, motocyklisté, os. automobily, nákladní vozidla, vozidla s přívěsem)
Průzkum intenzit cyklistické dopravy

Univerzální řídící jednotka MetroCount (RSU)
Sčítací řídící jednotky RoadPod® VT a RidePod® BT pracují na základě tlakových senzorů dočasně instalovaných na silnici nebo na cyklostezce. Systém zaznamenává data o jednotlivě projetých vozidlech / motocyklistech / cyklistech na pozemní komunikaci (jednoproudá / víceproudá komunikace / cyklostezka). Data obsahují informace o počtu vozidlech, rychlosti vozidel, klasifikaci jednotlivých vozidel a směru jízdy.
Využití:
Vhodné ke zjištění celkového počtu vozidel, intenzity dopravy, hustoty vozidel či dopravních špiček
Vhodné ke zjištění skutečné rychlosti vozidel a počtu vozidel, které překračují maximální povolenou rychlost v obci / mimo obec
Vhodné ke zjištění informace týkající se kategorii projížděných vozidel (osobní vozidla / nákladní vozidla)
Vhodné ke zjištění celkového počtu vozidel v jednotlivém směru jízdy
Vhodné ke zjištění dojezdových časů
Vhodné pro dopravní monitoring
Klasifikace vozidel:
Základní klasifikace 8+1
EUR 13+
FHWA
VRX+
Technologie je k dispozici ve více než 115 zemích světa a je zcela běžně využívána obcemi ke zjištění přesných informací o dopravě na jednotlivých komunikací.

VyškovPro schválení investičního záměru výstavby Domu pro seniory, je třeba znát aktuální intenzitu a strukturu dopravy v dané oblasti, dále provést vyhodnocení předpokládaného nárůstu dopravy po výstavbě DPS, ale i napojení na veřejnou dopravu.Kostelec nad Orlicí & Albrechtice nad OrlicíPro správce komunikací proběhlo v r. 2023 čtrnáctidenní sčítání dopravy za účelem získání dat o intenzitě dopravy v době uzavírky (první 7denní úsek) a následném ukončení uzavírky (druhý 7denní úsek) přilehlé komunikace. Získaná data zadavateli umožňují plánovat další objízdné trasy v daném regionu.Chomutov
Pro projekční kancelář naše společnost provedla celodenní sčítání dopravy na kruhovém objezdu v Chomutově. Cílem křižovatkového průzkumu bylo získat aktuální a komplexní data o intenzitě dopravy na kruhovém objezdu při výjezdu a nájezdu z rychlostní komunikace, příjezdové komunikace do/z města Chomutova a dalších dvou vozovek napojených na kruhový objezd. Zadavatel má tak pro svůj investiční záměr přesnou informaci o intenzitě, ale i skladbě dopravy.
Brno Maloměřice
V r. 2022 proběhlo sčítání dopravy na pozemní komunikaci v brněnské části Brno-Obřany, ul. Selská a ul. Zlatníky.
Obec Vojkovice
V říjnu 2019 bylo pro obec prováděno měření intenzity vozidel s cílem získat přesné informace o počtu nákladních vozidel, které obcí projíždí. Přesné měření a zpracované podklady obci následně pomohou při jednání s příslušnými úřady.
Obec Rajhradice
Sčítání dopravy v obci Rajhradice v září 2019 probíhalo za účelem zjištění skutečného stavu a počtu nákladní dopravy projíždějící obcí.
Obec Moutnice
V červnu 2019 pro obec Moutnice proběhlo na příjezdové komunikaci z Brna sčítání dopravy s důrazem na:
měření rychlosti vozidel v obci
měření počtu projetých vozidel (s rozlišením osobních vozidel a nákladních aut)
Při šetření bylo zjištěno, že více než 60% projetých vozidel na měřené komunikaci v obci překračuje maximální povolenou rychlost. V průběhu jednoho týdne na komunikaci projelo desítky řidičů až 100km/h.
Vedení obce tak v průběhu jednoho měsíce od zadání zakázky získalo přesné informace o projetých vozidel a chování řidičů, resp. nedodržování maximální povolené rychlosti na příjezdové komunikaci v obci. Výsledky měření vedení obce nyní využije k přijetí opatření ke snížení rychlosti vozidel v obci a snížení rizika výskytu dopravních nehod.Obec Vranovice nad Svratkou
Cílem provedení analýzy bylo zjištění skutečného počtu vozidel, které na měřené komunikaci v průběhu dne projede a analýza dodržování maximální povolení rychlosti vozidel. Měřená data byla agregována v průběhu dne (dle jednotlivých hodin) a průzkum také zkoumal spojitost mezi projetou rychlostí a dobou projetí, dále třídou vozidel.

Radary už nestačí? Řidiče ohlídá nový systém. Břeclavský deník Rovnost dne 24.8.2017 informoval o našem monitorovacím zařízení, které bylo umístěno na obecních vozovkách ve Vranovicích na Břeclavsku.Řidiči jezdí stále rychleji. Břeclavský deník Rovnost dne 26. 8. 2019 informoval o obcích, které díky sčítacímu zařízení firmy DOPRAN CZ mají přesné informace o dopravě a rychlosti řidičů v obcích.

KONTAKT

IČ: 07836970
Firma je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 110326
ID datové schránky: ezxucdm
Bankovní spojení: 1201194002/5500

Sídlo společnosti: Nové Sady 988/2 | 602 00 Brno
GPS: 49.1889306N, 16.6069417E
+420 603 584 803
info@scitanidopravy.cz

KARIÉRA

Společnost DOPRAN CZ, s.r.o. rozšiřuje kolektiv spolupracovníků

Zajímá Vás bezpečnost dopravy ve Vašem okolí?
Trápí Vás neopravené komunikace ve Vašem okolí?
Trápí Vás stále se zvyšující doprava ve Vašem okolí?
Chcete se podílet na získání dotací na nové chodníky na opravu komunikací?
Máte zkušenosti s dopravním značením? Máte zkušenosti s plánováním objízdných tras při opravách komunikací? Máte zkušenosti s údržbou a opravami komunikací? Máte zkušenosti s řízením samosprávy?
Tak hledáme právě Vás!
Společnost DOPRAN CZ s.r.o. hledá spolupracovníky pro zajištění zakázek na měření hustoty dopravy a dodržování předepsaných rychlostí ve všech regionech Čech i Moravy.
Co nabízíme?
1. Odměnu ve výši 5.000,-Kč za získání objednávky na měření intenzity dopravy.
2. Dlouhodobou spolupráci při získávání klientů na měření intenzity dopravy.
3. Zaškolení a pronájem měřících jednotek na měření intenzity dopravy.
Bližší informace na:
+420 603 584 803
info@scitanidopravy.cz